Stichting tot exploitatie sportpark de Kweekweg

Afdrukken

Stichting tot exploitatie sportpark de Kweekweg
Postbus 299
8160 AG Epe

Voorzitter   Mark van Emmerik
Penningmeester   Cees Raadsveld
Leden   Patrick Hanekamp
Rudolf Vos

 

De stichting heeft tot taak het beheer van terrein en gebouwen aan de Kweekweg /Oenerweg, materialen en gereedschappen. 

Stichting ontvangt huur van de Vereniging EZC '84 en eventueel andere huurders van m.n. het kunstgras.

Afgelopen jaren heeft is de  stichting o.a. actief geweest met realisatie van:

Aanschaf van diverse speelmaterialen als ballen en goals, wordt geregeld door leden (vrijwilligers van de vereniging EZC '84) maar betaald en beheerd door de stichting.