Frequent Gestelde Vraag

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

Probeer bij een klacht het eerst zelf op te lossen.
Mocht u er niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden. Heeft de klacht te maken met intimidatie of ongeoorloofd gedrag? Dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersonen.