Frequent Gestelde Vraag

Heb ik ook inspraak?

Ieder lid van 18 jaar of ouder en of vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 heeft inspraak binnen onze vereniging.
Dit kan op verschillende momenten: 

  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering
  • Middels een ingezonden brief / mail naar het bestuur
  • Door deel te nemen in de diverse commissies (hier vertegenwoordigt u wel het ALGEMEEN belang en niet uw persoonlijke belang)